Trepte din Sticla / Scari din Sticla

Trepte din sticla / scari sticla din geam triplu stratificat cu foaia din mijloc sparta;